About Us
Uslugi
Last projects
 
Благодарение на опитният ни екип, състоящ се от инженери, работници, техници, механици, миньори и оператори на машини, успешно се осъществява основната ни дейност позиционирана в много специфичен сегмент, а именно – проектиране, изграждане и рехабилитация нa пътни и метро тунели, дълбоки изкопи, анкерни укрепвания и хидротехнически съоражения...

Повече››
Проектиране
Голяма част от много представителни инфрасртруктурни обекти с национално значение...

Строителство
Друга основна дейност на фирмата е строителството на...

Мениджмънт
Цялостен мениджмънт, супервизия и управление на инвестиционни проекти, гарантирайки...

Повече››

Повече››