Проекти


РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Връзка тунел Драган Цанков - 9та Метростанция


 


Година на реализация: 2007 - 2008

Роля на Георх в проекта:

Изследване сеизмичната устойчивост на 9-та Метростанция

Изграждане подземна връзка - тунел ‛Драган Цанков - 9та Метростанция“ по NATM (Пробивни работи, укрепване пръскан бетони, анкери, хидроизолации и вторична oблицовка)