Проекти


Е-79, ПЪТЕН ТУНЕЛ ‛ДУПНИЦА‛, ЛЯВА ТУНЕЛНА ТРЪБА


 


Година на реализация: 2002 – 2008

Роля на Георх в проекта:

Работно проектиране и изготвяне на тръжна документация.

Пробивни работи, укрепване първични облицовки, вторични облицовки, анкерни укрепвания и др.